Brokers Academy

Brokers Academy heeft meegewerkt aan de uitwerking van sectorale examenregels voor de verzekeringen en van examenregels voor het krediet. Deze regels vormen respectievelijk een referentiekader voor alle door de FSMA erkende organisatoren van examens, welke toegang geven tot de gereglementeerde activiteit van (her) verzekeringsbemiddeling en – distributie.

De eindtermen en de examenvragen zijn opgesteld door een breed forum van vakspecialisten met praktijkervaring, die vaak zelf verzekerings- en kredietmateries doceren.

Logo
Brokers Academy graduation